تماس با ما03432521717
پست الکترونیکیinfo@wiratasvir.ir
فروشگاه ویرا تصویر
No products in the cart.

ترانس

0 ترانس چیست؟

ترانس چیست؟ انواع آن کدامند؟

ترانس: ترانس ها یا به اصطلاح ترانسفورماتورها وسایل الکتریکی هستند. به طور کلی هنگامی که دو سیم پیچ در کنار…
مرکز پشتیبانی واتساپ